Läckagesamlaren - lär dig mer

Läckagesamlaren är en löstagbar botten med kanter till våra sopsorterings- och matavfallskärl. Syftet är att kunna fånga upp vätska som läckt från avfallet så att det inte rinner ut i köksinredningen eller på golvet. Särskilt matavfall som förvaras i papperspåse är känsligt för den typen av läckage.

Har påsen med matavfall läckt och det är vätska i läckagesamlaren, fatta tag i gripörat, lyft samlaren rakt upp och töm den i vasken.

Spola sedan av läckagesamlaren och sätt den tillbaka.