Det handlar om framtiden

Vi är alla överens om att det är vårt ansvar att lämna över en bättre värld till våra barn. Med det menar vi inte bara våra egna barn, utan alla barn, födda såväl som ofödda. Det är vad hållbarhet handlar om.

De flesta försöker på olika sätt bidra till att minska vårt miljöavtryck. För 99% av oss är ett självklart sätt att sortera och återvinna våra sopor. Men trots det är ca 2/3 av vårt restavfall dåligt sorterat eller inte sorterat alls, saker som alltså kunde ha sorterats och lämnats till återvinning istället.

För många är återvinning en rätt bökig och klibbig syssla. Det tar tid, utrymme och engagemang att  sortera och förvara våra sopor i köket, sedan bära iväg med alla fraktioner och tömma dem, innan vi förhoppningsvis kommer åt att rengöra våra illaluktande händer och spola av återvinningsbehållaren.

Jag är övertygad om att vi kan få människor att återvinna mer och göra det bättre genom att göra återvinningen enklare, snabbare och mer hygienisk. Och mycket snyggarte. Kort sagt en mer positiv upplevelse. Det är vad GreenLizzie® handlar om 

Olov Mattsson