Utrymmeskrav för köksskåp

Utformade för att passa in från 40 centimeter standard köksskåp och uppåt.