Perfekt för matavfall

GreenLizzie är utformade för att fungera optimalt för matavfall med ventilationshålen i behållarna, gallret för matavfallspåsar i papper och bottenplattorna för våra sopsorterings- och matavfallskärl som samtidigt är läckageskydd.

När matavfallet luftas så torkar det ut och som en följd minskar den dåliga lukten som annars uppstår när matavfall lagras i rumstemperatur. Uttorkningen gör också att vätskeavgången minskar och därmed också risken för läckage av illaluktande så kallat lakvatten.

Gallret ingår när du köper ett Basic Set eller ett Recyclers Set. Använder du täta plastpåsar till matavfallet, det kan vara för att din kommun vill att du ska göra det, så kan du skippa gallret.

Skulle papperspåsen ändå läcka lakvatten*) så fångas det upp av läckagesamlaren innan det rinner ut i skåp och på golvet. Med örat lyfter du enkelt upp och tömmer läckagesamlaren.

* Läckage beror vanligen på att alltför blött matavfall lagts i papperspåsen utan att låta det rinna av innan. Det är också bra att inte låta påsen bli mer än 2/3 full samt att inte byta påse mer sällan än varannan dag.