Få plats med mer avfall

Den som är duktig på att återvinna sitt vardagsavfall samlar mycket avfall i sina källsorteringsbehållare. GreenLizzie är utformade för att avfallet ska få plats i dina behållare utan att du för den skull behöva ta dem till insamlingsplatsen för ofta. 

Locket är noggrant utformat för att snäppa i väl på behållaren och även sitta kvar och kunna pressa ner avfallet om behållaren är något överfullt. Du får med andra ord plats med mer avfall än du annars skulle utan lock. Genom att lockets passform är noggrant utformad, blåser det heller inte av så lätt under transport.

 

Plastavfall är särskilt skrymmande, det tar inte lång tid för den som källsorterar att fylla behållaren för plastavfall. För att det ska få plats mer plastavfall har vi utvecklat en plastminskare. Den passar in på ramen till Tryck & Töm kärlet som också lämpar sig väl för plastavfall att samla i och enkelt kunna tömma.

Börja med att klämma fast en plastpåse, gärna en redan använd plastpåse som du ändå tänkt att slänga. Påsen kläms fast mellan plastminskarens övre och undre ring. Därefter placeras plastminskaren på piggarna på PEM behållarens ram. Tryck ihop och pressa ner plastavfall i den monterade påsen på plastminskaren, även hårdplast om möjligt.

 

När plastpåsen är fylld lossas den och läggs i behållaren. Starta på en ny påse.

Genom att använda plastminskaren så kommer du snart att upptäcka att det får plats mer plastavfall i PEM-behållaren och att du därför inte behöver bära iväg och tömma den lika ofta.

Plastminskaren ingår i Recyclers Set och Expansion Set.