Ett Recyclers Set innehåller

A Recyclers Set contains

3

Green Lizzie patenterade Tryck o Töm kärl med innerbehållare för tryck o töm, hantag och komprimerande lock. 

2

behållare med avtagbar botten för läckageskydd, handtag och komprimerande lock.

1

kärl med ventilationsgaller för optimal luftning för att torka ut matavfall, avtagbar botten med läckageskydd, handtag och avfallskomprimerande lock.

6

Green Lizzie patenterade monterbara haksystem för att kunna bära flera sophinkar i en hand.

1

plastminskare, minskar volymen på plastförpackningar

1

skåp- och vägghållare för upphängning av en av kärlen på insidan av ett skåp eller på en vägg.