Tips och rekommendationer Sopsorteringskärl

Sopbehållare med lock av mer traditionell stil för hushållets vardagsåtervinning och avfallshanteringen inomhus. Botten är avtagbar och har kanter så att eventuellt läckage av vätska samlas upp. Vanligen räcker det med att tömma och rengöra botten, hela behållaren behöver normalt inte rengöras. Du kan samla in, sortera och lagra alla typer av köksavfall och återvinningsbara förpackningar.

För att kunna få in mer sopor i kärlet har vi noggrant designat locket så att det snäpper fast på kärlet. Locket håller på så sätt trycket även om kärlet är lite rågat. Kanske känner du igen att jaga kringblåsande avfall därför att locket har blåst av? Det slipper du.

De är designade för att passa in i köksskåp under diskbänk av standardstorlek men också för att vara så snygga att de kan stå framme och visas ute på stan.