Tips och rekommendationer Tryck & Töm kärl

Detta är en helt unik produkt, faktiskt det enda Tryck o Töm kärlet i världen! – Vi vet för vi har patentet. 

Våra Tryck & Töm kärl används för att samla in, förvara och tömma återvinningsmaterial: metallförpackningar, plastförpackningar och pappersförpackningar men även restavfall om du är en duktiga återvinnare.
Tryck bara ut soporna i innerbehållaren genom att trycka ut det med innerkapseln. Snabbt, smidigt och hygieniskt!

Inga fler klibbiga illaluktande fingrar. Och du kan helt sluta med soppåsar i plast*!

*) Om soporna är kladdiga vill du kanske använda en plastpåse att lägga det i för att förhindra att sopkärlet blir nerkladdat. Vill du undvika plastpåsar ska du istället lägga det i kladdiga i det sopåtervinningskärl det höra hemma i hur kladdigt det än är (sorteringen är numera maskinell). Då ökar din återvinning, din sortering blir bättre och du kan i fortsättningen skippa soppåsar i plast.