Expansion Set

Ett Expansion Set innehåller

2 av våra patenterade Tryck & Töm kärl medhandtag och komprimerande lock samt med innerkapsel som töms genom att den elastiska insatsen pressas ut genom öppningen upptill
1 sopsorteringskärl med handtag och komprimerande lock samt med läckageskydd i botten
3 monterbara bärsystem för att samtidigt kunna bära många behållare i en hand
1 plastminskare som minskar volymen på plastförpackningar